απόσυρση

ακύρωση

απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτό το αίτημα αναζήτησης εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αιτιολογήσετε. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτό το αίτημα αναζήτησης μέσω μιας σαφούς δήλωσης (με e-mail, φαξ ή ταχυδρομείο), αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η ακύρωση πρέπει να αποσταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης στη διεύθυνση: Zeitwohnen Hannover, ιδιοκτήτης Thomas Kühn, Berliner Allee 66, 30175 Ανόβερο ή με φαξ: 0511 – 320 320 ή μέσω email στη διεύθυνση: info@zeitwohnen-hannover.de. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0511 322 322.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν ακυρώσετε αυτό το αίτημα αναζήτησης, πρέπει να αποπληρώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν χρεώσεις για αυτήν την αποπληρωμή.

Εάν έχετε ζητήσει να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, πρέπει να μας πληρώσετε ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης σε σχέση με την παρούσα σύμβαση Σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.

έντυπο υπαναχώρησης μοντέλο

An
Zeitwohnen Αννόβερο
Ιδιοκτήτης: Thomas Kühn
Βερολίνο Άλι 66
30175 Αννόβερο

Εγώ / εμείς (*) ανακαλούμε τη σύμβαση που συνήψαμε από εμένα / εμάς (*) για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας

- Παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*)
- Όνομα / καταναλωτή (-ών)
- Διεύθυνση του / των καταναλωτών (s)
- Υπογραφή του / καταναλωτή (-ών) (μόνο με το μήνυμα σε χαρτί)
- ημερομηνία
-
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

 

<< Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δείγμα φόρμα ανάληψης ως PDF >>