wycofanie

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odwołać to żądanie przeszukania w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odwołaniu tego żądania wyszukiwania za pomocą jednoznacznego oświadczenia (e-mailem, faksem lub pocztą), podając następujące dane: imię i nazwisko, Twoje adres i dane kontaktowe. Rezygnację należy przesłać przed upływem terminu rezygnacji na adres: Zeitwohnen Hannover, właściciel Thomas Kühn, Berliner Allee 66, 30175 Hannover lub faksem: 0511 –320 320 lub e-mailem na adres: info@zeitwohnen-hannover.de. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 0511 322 322.

Skutki odstąpienia

Jeśli anulujesz to żądanie wyszukiwania, będziemy musieli zwrócić wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformował nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy W porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

Wzór formularza odstąpienia

An
Tymczasowe mieszkanie w Hanowerze
Właściciel: Thomas Kühn
Berliner Alle 66
30175 Hannover

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy o świadczenie następującej usługi

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data
-
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

<< Tutaj możesz pobrać przykładowy formularz wypłaty w formacie PDF >>