ZEITWOHNEN HANNOVER - Sekretesspolicy

se Tysk version ”Sekretesspolicy” nedan.

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfande beteende utvärderas statistiskt. Detta händer främst med kakor och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfande beteende är vanligtvis anonym; surfningsbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

2. Allmän information och obligatorisk information

integritet

Operatörerna av dessa platser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadda dataskydd och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Tillfälligt boende i Hannover
Ägare Thomas Kühn
Berliner Allee 66
30175 Hannover

Telefon: 0511/322 322
E-post: info@zeitwohnen-hannover.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter på när som helst. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklammail

Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

De webbplatser använder sig av så kallade cookies. Cookies på din dator någon skada och inte innehåller virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och tillåta cookies endast från fall aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller utesluta allmän och automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsareversion
 • Operativsystem som används
 • hänvisningsadress
 • Värdnamn för att komma åt datorn
 • Tidpunkt för begäran server
 • IP-adress

En sammanslagning av dessa data med andra datakällor kommer inte att utföras.

Grunden för databehandling är artikel 6 par. 1 lit. f GDPR, som möjliggör behandling av data för genomförandet av ett kontrakt eller åtgärder före kontraktet.

kontakt

Om du skickar oss via kontaktformuläret begär din information från frågeformuläret inklusive dig ange var kontaktuppgifter lagras för att bearbeta begäran och i fallet med följdfrågor med oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut utan ditt medgivande på.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

4. Sociala medier

Facebook-plugins (gilla & dela-knappen)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins på Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Jag gillar") på vår sida.

När du besöker vår webbplats skapas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur de används av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht Wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto AUS.

Google+ Plugin

Våra sidor använder funktioner på Google+. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Samla och dela information: Google+ låter dig publicera information världen över. Google + -knappen ger dig och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både den information du har gett till innehållet + 1, samt information om den sida du visade när du klickade på + 1. Din + 1 kan ses som en ledtråd, tillsammans med ditt profilnamn och foto, i Googles tjänster, till exempel sökresultat eller din Google-profil eller på andra webbplatser på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina + 1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. Om du vill använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, allmän Google-profil, som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också användas för att ersätta ett annat namn som du använde när du delar innehåll från ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information från dig.

Med hjälp av information som samlas in: Utöver ovanstående användningar är de uppgifter du lämnar i enlighet med Googles gällande sekretesspolicy används. Google kan släppa sammanfattande statistik på + 1 aktiviteter användaren eller överför dem till användare och partners, såsom förlag, annonsörer eller länkade webbplatser.

5. Analysverktyg och annonsering

Matomo (tidigare Piwik)

Denna webbplats använder den öppna källkodstjänsten Matomo. Matomo använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. För detta ändamål lagras den information som genereras av kakan om användningen av denna webbplats på vår server. IP-adressen anonymiseras innan den sparas.

Matomo-kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Lagring av Matomo-kakor sker på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den anonyma analysen av användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Informationen som genereras av kakan om användningen av denna webbplats kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

Om du inte godkänner lagring och användning av dina data kan du inaktivera lagring och användning här. I det här fallet lagras en opt-out-cookie i din webbläsare, vilket förhindrar Matomo från att lagra användningsdata. Om du tar bort dina cookies kommer detta också att ta bort Matomo-bortvalscookien. Opt-out måste aktiveras igen när du besöker vår webbplats igen.

6. Plugins och verktyg

Google Maps

Den här webbplatsen använder kartläggningstjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps måste du spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Leverantören av denna webbplats har ingen inverkan på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en attraktiv presentation av våra onlinebutiker och en lätt hittabarhet av de platser vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Du hittar mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sekretesspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personlig information är all information som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Analytics och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfande beteende. Detta händer främst med hjälp av cookies och analys. Analysen av ditt surfande beteende är vanligtvis anonym, det vill säga vi kan inte identifiera dig från dessa data. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig nedan om hur du kan utnyttja dina optioner i detta avseende.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika delar av personuppgifter att samlas in. Personlig information är all information som du kan identifieras med. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan bli föremål för säkerhetsintrång. Fullständigt skydd av dina uppgifter från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Meddelande om ansvarig för denna webbplats

Den som är ansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

Tillfälligt boende i Hannover
Ägare Thomas Kühn
Berliner Allee 66
30175 Hannover

Telefon: 0511/322 322
E-post: info@zeitwohnen-hannover.de

Ansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det har skett ett brott mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftningen är dataskyddsombudet i den tyska delstaten där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal automatiskt levererade till dig själv eller till en tredje part i ett standardformat, maskinläsbart. Om du kräver direkt överföring av data till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de frågor du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad när den ändras från “http: //” till “https: //” och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Som det är tillåtet enligt lag har du rätt att när som helst få information kostnadsfritt om någon av dina personuppgifter som lagras samt dess ursprung, mottagare och det ändamål för vilket de har behandlats. Du har även rätt att få dessa uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av adressen som anges i vårt juridiska meddelande om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Motstånd mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktdata som publiceras i samband med krav på webbplatsens juridiska meddelande när det gäller att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågas. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, såsom spam via e-post, tas emot.

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor finns kvar i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.

Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användningen av cookies så att du kan bestämma från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras att automatiskt acceptera cookies under vissa villkor eller att alltid avvisa dem, eller att automatiskt radera cookies när du stänger din webbläsare. Att inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Cookies som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (såsom varukorgen) lagras i enlighet med artikel 6 punkt 1, bokstav f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som tillhandahålls utan tekniska fel. Om andra cookies (som de som används för att analysera ditt surfbeteende) också lagras kommer de att behandlas separat i denna integritetspolicy.

Server loggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i ”serverloggfiler”. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • hänvisningsadress
 • Värddatorns värdnamn
 • Tid för serverns begäran
 • IP-adress

Dessa data kommer inte att kombineras med data från andra källor.

Grunden för databehandling är artikel 6 (1) (f) GDPR, som möjliggör behandling av uppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller för åtgärder som är inledande till ett kontrakt.

Kontaktformulär

Skulle du skicka frågor till oss via kontaktformuläret kommer vi att samla in uppgifterna som anges på formuläret, inklusive kontaktuppgifterna du anger, för att svara på din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt tillstånd.

Vi kommer därför att behandla alla uppgifter som du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt artikel 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Vi kommer att behålla de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till lagringen av dem eller tills syftet med lagringen inte längre gäller (t.ex. efter att du har fullgjort din begäran). Alla obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska datalagringsperioder, förblir opåverkade av denna bestämmelse.

4. Sociala media

Facebook-plugins (Gilla & dela-knappar)

Vår webbplats innehåller plugins för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook-plugins kan kännas igen av Facebook-logotypen eller Gilla-knappen på vår sida.

När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Detta gör det möjligt för Facebook att få information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla-knappen" medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Observera att vi som operatör av denna webbplats inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs till Facebook eller om hur Facebook använder dessa data. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på vår sida till ditt Facebook-konto, vänligen logga ut från ditt Facebook-konto.

Google+ plugin

Våra sidor använder Google+ funktioner. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och avslöjande av information: Med hjälp av Google +1-knappen kan du publicera information över hela världen. Med hjälp av Google+-knappen kan du och andra användare få anpassat innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både det faktum att du har +1'da innehåll och information om sidan du tittade på när du klickade på +1. Ditt +1 kan visas tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina + 1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att använda knappen Google + behöver du en globalt synlig, allmän Detta namn används av alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn ersätta ett annat namn som du har använt för att dela innehåll via ditt Google-konto. Vem vet din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig.

Användning av insamlad data: Förutom de ovan nämnda användningarna används informationen du tillhandahåller i enlighet med gällande Googles dataskyddspolicyer. Google kan publicera sammanfattningsstatistik om användarnas +1-aktivitet eller dela den med användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

5. Analys och reklam

Matomo (tidigare Piwik)

Denna webbplats använder den öppna källkodstjänsten Matomo. Matomo använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för dig att analysera webbplatsens användning. För detta ändamål lagras den information som genereras av kakan om användningen av denna webbplats på vår server. IP-adressen anonymiseras innan den lagras.

Matomo-cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Lagring av Matomo-kakor baseras på artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Informationen som genereras av kakorna om din användning av denna webbplats kommer inte att avslöjas för tredje part. Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att detta kan innebära att du inte kommer att kunna njuta av den fullständiga funktionen på denna webbplats.

Om du inte håller med om lagring och användning av dina data kan du inaktivera den här funktionen här. I detta fall lagras en opt-out-cookie i din webbläsare för att förhindra att Matomo lagrar dina användningsdata. Om du tar bort dina kakor kommer detta att innebära att opt-out-kakan också raderas. Du måste sedan återaktivera den när du återvänder till vår webbplats om du vill att din aktivitet inte ska spåras.

6. Plug-ins och verktyg

Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps-karttjänsten via ett API. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda Google Maps måste du spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har ingen inverkan på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för att göra vår hemsida tilltalande och för att underlätta placeringen av platser som anges av oss på webbplatsen. Detta utgör ett motiverat intresse enligt Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/