tillbakadragande

avbokning

tillbakadragande

Du har rätt att återkalla sökförfrågan inom fjorton dagar utan att ange skäl. För att utöva din annulleringsrätt måste du informera oss om ditt beslut att avbryta denna sökningsförfrågan med en tydlig deklaration (via e-post, fax eller post) med följande uppgifter: ditt för- och efternamn, ditt adress och dina kontaktuppgifter. Återkallandet måste skickas till: Zeitwohnen Hannover, ägare Thomas Kühn, Berliner Allee 66, 30175 Hannover eller via fax: 0511 - 322 322 eller via e-post till: info@zeitwohnen-hannover.de innan återkallelseperioden löper ut.

Folgen des Widerrufs

Om du avbryter denna sökningsförfrågan måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp avtalet. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja under avbokningsperioden, måste du betala ett rimligt belopp till oss, vilket motsvarar andelen tjänster som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerade oss om utövandet av rätten av uppsägning med avseende på detta kontrakt Jämfört med det totala omfattningen av de tjänster som föreskrivs i kontraktet.

Muster-Widerrufsformular

An
Zeitwohnen Hannover
Ägare: Thomas Kühn
Berliner Allee 66
30175 Hannover

Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss (*) har ingått för tillhandahållandet av följande tjänst

- Beställd den (*) / mottagen den (*)
- Namn på konsument (er)
- Adress till konsumenten / konsumenterna
- Underskrift av konsument (er) (endast när det meddelas på papper)
- datum
-
(*) Unzutreffendes streichen.

 

<< Här kan du ladda ner exemplet på uttagsformuläret som en PDF >>